Alle officiële informatie over alle eindexamens vind je op Examenblad.nl. 

Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. De site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.

 

Waarover?

De website informeert over de centrale examen havo, vwo en in het vmbo.

Voor wie?

Examenblad.nl is in de eerste plaats gericht op diegenen in scholen die betrokken zijn bij de examinering, zoals schoolleiders, docenten, examinatoren en tweede correctoren. Maar ook leerlingen, ouders, vakorganisaties en andere belangstellenden kunnen op Examenblad.nl terecht.

Door wie?

De directie Voortgezet Onderwijs en het College voor Toetsen en Examens zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Daarnaast wordt samengewerkt met Cito. Voor alle correctievoorschriften wordt tijdens de examenperiode doorgelinkt naar de site van Cito.

Examenblad.nl is gebouwd door PDC Informatie Architectuur, waarvan medewerkers ook een redactionele bijdrage leveren. De vormgeving is verzorgd door Trossen los° grafische communicatie.

Vragen

Informatie kan vragen oproepen, daarom wordt op veel pagina’s de gelegenheid gegeven te reageren door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier. Op de site zijn ook antwoorden op veelgestelde vragen en een ‘Help‘-functie te vinden.

Vragen en opmerkingen worden doorgezonden naar degene die verantwoordelijk is voor het betreffende onderwerp.

Leave a Reply